Kyokushin Kai Karate


           

Hovedside

Stillinger

Slag

Spark

Blokkeringer

Syllabus

Søk

Diverse

 

  

 

 

Bruk skjemaet nedenfor hvis du vil søke etter dokumenter som inneholder spesielle ord eller ordkombinasjoner, på dette Web-området. Tekstsøkemotoren viser en prioritert liste over dokumenter som passer. De beste treffene står først på listen. Hvert element i listen er en kobling til et tilsvarende dokument. Hvis dokumentet har et navn, vises dette, ellers vises bare filnavnet. En kort forklaring, og eksempler, er tilgjengelig på spørsmålsspråket.

Søk etter:


Spørringsspråk

Ved hjelp av tekstsøkemotoren kan spørringer lages av vilkårlige boolske uttrykk som inneholder nøkkelordene AND, OR og NOT, og som er omsluttet av parenteser. For eksempel:

hente informasjon
finner dokumenter som inneholder 'informasjon' eller 'hente'

informasjon OR hente
samme som ovenfor

informasjon AND hente
finner dokumenter som inneholder både 'informasjon' og 'hente'

informasjon NOT hente
finner dokumenter som inneholder 'informasjon' men ikke 'hente'

(informasjon NOT hente) AND WAIS
finner dokumenter som inneholder 'WAIS', i tillegg til 'informasjon', men ikke 'hente'

web*
søker etter dokumenter som inneholder ord som begynner med 'web'

Tilbake til toppen av siden

 
Hvis du har problemer med eller spørsmål om dette Web-området, kontakter du jannikke@jannikke.com
Sist oppdatert: 24 juli 2008 .