Kyokushin Kai Karate


           

Hovedside

Stillinger

Slag

Spark

Blokkeringer

Syllabus

Søk

Diverse

 

  

 

 

Dojo Kun
 1. We will train our hearts and bodies,
  For a firm unshaking spirit.

 2. We will pursue the true meaning of the Martial Way,
  So that in time our senses may be alert.

 3. With true vigor,
  We will seek to cultivate a spirit of self denial.

 4. We will observe the rules of courtesy,
  Respect our superiors, and refrain from violence.

 5. We will follow our God,
  And never forget the true virtue of humility.

 6. We will look upwards to wisdom and strength,
  Not seeking other desires.

 7. All our lives, through the discipline of Karate,
  We will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin Way.

Some dojos recite the fifth line as "We will follow our Gods and Buddha...". However, the full meaning of the Japanese word is not expressed in this literal translation, since it involves Buddhist and Shinto principles with which many Westerners are not familiar. Other dojos recite the line as "We will follow our religious principles..."

NORSK VERSJON (KYOKUSHIN LØFTE)

1.      Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.

 

2.         Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.

 

3.         Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfomektelse.

 

4.         Vi skal være høflige i vår framferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.

 

5.         Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.

 

6.         Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.

 

7.         Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke å oppfylle karatens dypeste mening.


 
Hvis du har problemer med eller spørsmål om dette Web-området, kontakter du jannikke@jannikke.com
Sist oppdatert: 24 juli 2008 .